Календарь выставок собак РКФ. Курган. 2023.

 • Все
 • Янв
 • Фев
 • Мар
 • Апр
 • Май
 • Июн
 • Июл
 • Авг
 • Сен
 • Окт
 • Ноя
 • Дек
Дата Ранг Клуб Контакты
04.02.2023 ЧРКФ,САС I гр.,САС V гр.,САС IX гр. КОООКЛЖ "ЭЛИТА"
01.04.2023 ЧРКФ,САС III гр.,САС IX гр. КООКО "Курган-Град"
20.05.2023 ЧФ КРОКО
09.09.2023 ЧФ,САС II гр. КОООКЛЖ "ЭЛИТА"
30.09.2023 ЧФ,САС II гр.,САС V гр. КООКО "Курган-Град"
04.11.2023 ЧРКФ,САС I гр.,САС II гр.,САС V гр.,САС IX гр. КРОКО
25.11.2023 ЧФ,САС II гр.,САС III гр.,САС IX гр. КООКО "ФАУНА"